نسخه الکترونیکی اقتصاد برتر-شماره ۴۴۸

چهارصد و چهل و هشتمین  نسخه الکترونیکی اقتصادبرتر منتشر شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ فروردین ۹۸

شما می توانید شماره جدید اقتصاد برتر را از سایت جار و طاقچه و فیدیبو خریداری کنید.

پاسخ دادن