نقشه رفاه جهان از نگاه موسسه لگاتوم

اینفوگراف رفاه ایران نشان می دهد که رفاه در ایران در سطح پایینی قرار دارد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۰ دی ۹۶

🔘رفاه ایرانیان در رتبه های پایین جهانی است

پاسخ دادن