نوشدارو بعد از مرگ سهراب

اکرم صدیقی سردبیر سایت -یکی از موضوعاتی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده و تقریباً هر هفته شاهد رویدادی از آن جنس هستیم ، بحث مطالبات اجتماعی مردم است .

تهران- اقتصاد برتر- ۳۰ خرداد ۹۷

وقتی بنیان های اقتصاد کشور به دلایل مختلف تضعیف می شود و فشار خارجی نیز به اقتصاد وارد می شود و موضوعات اجتماعی را هدف می گیرد؛همچنین از سوی دیگر برنامه ریزی و ساز و کار مناسبی برای مقابله با پدیده های ذکر شده از قبل وجود ندارد، بطور طبیعی روند جاری فعالیت در بخش های مختلف جامعه در تنگنا قرار می گیرد و اهالی فعال در آن بخش به طرح مشکلات خود پرداخته و برای حل مشکلات ایجاد شده مطالبه گری می کنند. نمونه هایی از این دست مشکلات را طی سال جاری در زمینه به هم خوردن تعادل اقتصادی در موسسات مالی اعتباری و طرح مطالبات سپرده گذاران که بعضا به تجمع و برخوردهای فیزیکی و قضایی هم منجر شد یا معضل کامیونداران و نحوه برخورد با آنها از سوی دستگاه های مسئول دیدیم.

در شرایط کنونی کشور این پدیده اولین یا آخرین آن نخواهد بود بلکه تداوم خواهد داشت . زیرا شواهد و نشانه های جامعه حکایت از آن دارد که صنوف و قشر های دیگری از جامعه که با مشکلات مشابه مواجه هستند نیز در حال طرح موضوعات مبتلابه خود هستند که اگر به آن ها توجه جدی نشود بتدریج طرح موضوعات آنان به مطالبه گری و سپس معضل اجتماعی تبدیل خواهد شد؛ لذا هر چه با تاخیر به آن ها بپردازیم ، موضوعات اجتماعی به معضل و سپس بحران تبدیل خواهد شد که حل آن ها در شرایط بحران به مراتب دشوار تر از مراحل اولیه خواهد بود.

شرایط کشور امروز به گونه ای است که هوشیاری بیش از پیش مدیران میانی را طلب می کند. مدیران باید با حساسیت کامل مراقب مطالبات اجتماعی مردم که مستقیم و غیر مستقیم با زندگی و معیشت آنان ارتباط دارد باشند و از بروز مشکلات جدید برای زندگی مردم پرهیز کنند . به این معنی که بهترین راهکار حل مسائل اجتماعی، پیشگیری از بروز مشکل است آن هم به روش توجه ویژه مدیران میانی به معضلات مردم ، پس از آن به محض طرح خواست های مردمی که جنبه عمومی تری دارد ، باید به سرعت نسبت به رفع مشکل تا حد امکان اقدام کرد.

متاسفانه بارها شاهد بودیم به دلیل سهل انگاری یک مدیر میانی یا دستگاه دولتی یک موضوع بسیار ساده به معضلی حاد تبدیل شده که با نیروی فیزیکی هم به سختی قابل جمع شدن بوده است.

باید توجه داشته باشیم ، راهکار حل مشکلات اجتماعی قوه قهریه و نیروی مسلح نیست بلکه راهکار اصولی تعامل دستگاه های اجرایی با مردم است . حتی اگر دستگاه ها امکانات حل مشکل را ندارند باید مردم را توجیه کنند. در صورتی که معضلی به نقطه تجمع و برخورد انتظامی و قضایی برسد متاسفانه بازنده اصلی نظام جمهوری اسلامی است و عامل بروز این زیان مدیرانی هستند که توجه کافی به مشکلات مردم و مطالبات آن ها نداشته اند. پس به مطالبات عمومی مردم توجه کنیم تا داستان ما و حل مشکلات مردم نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشود!

تجربه سیستم اداری ما نشان داده است متاسفانه دستگاه های دولتی سیستم هوشمند و هوشیاری ندارند که موضوعات ساده را قبل از تبدیل به معضل و بحران شناسایی و حل کنند لذا از وزیر گرفته تا مدیران میانی زمانی به موضوع مطالبات مردم ورود می کنند که آن موضوع تبدیل به معضلی پیچیده شده و بخش عمده ای از جامعه را در بر گرفته است . تازه آنوقت مدیران محترم متوجه  می شوند می بایستی زودتر به آن موضوع توجه کرده و آن را حل می کردند. نمونه هایی از این دست فراوان وجود دارد که یک مطالبه ساده مردم به دلیل کم توجهی به خواست عمومی به معضلی فراگیر تبدیل شده و دستگاه های عالی اجرایی ، مقننه ، انتظامی و قضایی کشور را کامل درگیر کرده است. لذا ضمن توجه بموقع به مطالبات مردم و پرهیز از فشار بیشتر به زندگی و معیشت مردم از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کنید و اجازه ندهید داستان ما و مردم شبیه مثَل نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود.

پاسخ دادن