هزینه هراس آور فساد+اینفوگراف

با یک درجه بدتر شدن وضع فساد در کشورها؛ سرانه تولید ناخالص داخلی و استانداردهای زندگی افراد ۳۸۰ دلار کاهش پیدا می کند!ما ۱۳۱امین کشور شفاف دنیاییم!

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ آبان ۹۶

پاسخ دادن