ویژگی لایحه بودجه ۹۸

ویژگی بودجه 98
اقتصاد برتر

علاوه بر سیاست‌ها، اهداف و ویژگی‌های خاصی در لایحه لحاظ شده که برخی از آنها مشابه بودجه سال جاری است که در ۵ بخش خلاصه می‌شود. ازجمله آنها می‌توان به:

تهران- اقتصاد برتر- ۱۹ دی ۹۷

۱) حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی

۲) حمایت از تولید و اشتغال

۳) تقویت انضباط بودجه‌ای

۴) اصلاحات در رویه‌ها و فرایندها

۵) افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه‌های بین‌المللی اشاره کرد.

پاسخ دادن