پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در بودجه ۹۸ از کجا تامین می‌شود؟

اقتصاد برتر

در حالی که بودجه سال ۹۸ روز گذشته  تقدیم مجلس شد در بندهایی از این لایحه دولت در تبصره ۱۲ بند ب، از فروش اموال مازاد دولتی برای تامین مالی پاداش پایان خدمت وباز خریدی کارکنان دولت استفاده خواهدشد.

تهران -اقتصاد برتر- ۵ دی ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر با توجه به مشکلات پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در بودجه ۹۸ به این موضوع همانطور که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه در گفتگوی خبری اعلام کرده تلاشمان این است که به‌گونه‌ای عمل کنیم که هیچ شوکی از این جهت نداشته باشیم و به نظم پرداخت‌ها را انجام دهیم من متعهد میشم با همین عدد ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی که الان هست این موضوع را انجام دهیم.

در لایحه بودجه ۹۸، تبصره ۱۲ بند ب آمده است: 

ب- دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج دراصل هشتاد و سوم( ٨٣ ) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم( ۴۴ ) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز بهدرآمد عمومی نزد خزانه داری کلک شور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند و مانده « اداری و استخدامی کشور » و « برنامه و بودجه کشور » ۵٣٠٠٠٠ جدول شماره ( ٩) این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمانهای – مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ٢٩ وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نمایند.

پاسخ دادن