پیش بینی درآمد نفتی در بودجه ۹۸

بودجه نفتی
اقتصاد برتر

در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، قرار بود حداکثر ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۸ استفاده شود، دولت در لایحه بودجه سال ‌آینده ۱۴۸ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی کرده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۰۴ دی ۹۷
به گزارش اقتصاد برتر به نقل از فارس، ۱۴۸ هزار و ۳۸ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان نفت و گاز در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده که شامل سه بند است:

۱- ۱۴۲ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی

۲- ۴۵۰۰ میلیارد تومان حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول

۳- هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری طرح‌ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

طبق جدول شماره ۴ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است ۱۲۱ هزار و ۷۵ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال ۹۸ پیش‌بینی کند و منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۱۱۵ هزار میلیارد تومان باشد؛ بنابراین دولت برای سال آینده از مصوب قانون برنامه توسعه ششم و هدفگذاری ترسیم شده عدول کرده است.

رقم ذکر شده از سوی دولت برای سال آینده در نسخه اول لایحه ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش سهم صندوق توسعه ملی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در حقیقت این موضوع نشان دهنده افزایش وابستگی دخل و خرج بودجه به نفت تلقی می‌شود.

*در لایحه بودجه، قانون برنامه ششم توسعه درباره پرداخت طرح های عمرانی هم رعایت نشد

همچنین در طرف مقابل برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پرداخت‌های طرح‌های عمرانی ۶۲هزار و ۱۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که طبق جدول شماره ۴ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه قرار بود میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طور متوسط در طول برنامه ۲۰.۷ درصد رشد کند و برای سال ۹۸ بالغ بر ۹۳ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان باشد. بنابراین رقم پیش‌بینی شده حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب برنامه ششم است.

پیش‌تر دیوان محاسبات اعلام کرده بود به دلیل توسعه نیافتن زیرساخت‌ها و رعایت نشدن الزامات بودجه‌ای در بخش درآمدها، وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته و آثار تامین نشدن منابع در مخارج دولت خود را در بخش‌هایی مانند اعتبارات طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد.

پاسخ دادن