چقدر زمان برد برای هر یک از این محصولات؟+اینفوگراف

چقدر زمان برد تا این محصولات به ۵۰ میلیون کاربر برسند؟در اینفوگراف ملاحظه کنید هر کدام از این محصولات چقدر طول کشید تا ۵۰ میلیون کاربر پیدا کنند؟

تهران – اقتصاد برتر – ۸ اسفند ۹۶

پاسخ دادن