گرانی را ریشه ای حل کنید

مهار ریشه ای گرانی
اقتصاد برتر

اکرم صدیقی سردبیر سایت-گرانی پدیده ای رنج آور در اقتصاد است که نشانگر بیماری اقتصاد در کشورهایی است که گرفتار گرانی شده اند

تهران- اقتصاد برتر- ۱۴ آذر ۹۷

از آنجا که قربانی گرانی اقشار مختلف خصوصا قشرهای آسیب پذیر جامعه هستند، دولت ها تلاش دارند به روش های مختلف با این پدیده شوم و رنج آور مقابله کنند . در اکثر کشورها از آنجا که کنترل و نظارت ریشه ای است و از مبدا تولید انجام می شود کنترل گرانی راحت تر انجام می شود و صرفا گروه های فرصت طلب در بخش بازار هستند که با انگیزه منفعت طلبی بیشتر، از شکاف های ایجاد شده در اقتصاد سوء استفاده کرده و اقدام به گرانی بی رویه کالا می کنند .

در ایران از ابتدای سال ۹۷ گرانی، به بهانه تحریم ، نوسان و افزایش قیمت ارز تقریبا تمامی کالاهای کشور خصوصا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در برگرفت و فشار سنگینی را بر دوش مردم خصوصا اقشار ضعیف تر جامعه که در آمد ثابت دارند گذاشت. دولت نیز که با تشدید گرانی ها تحت فشار افکار عمومی و اعتراضات مردمی قرار داشت تلاش کرد با رویکرد تمرکز بر نظارت بیشتر در بازار  و افزایش بازرسی های موردی از فروشگاه ها ماموریت نظارتی خود را انجام دهد تا شاید بتواند گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها را کنترل کند اما نه تنها توفیقی در این زمینه نداشت بلکه گرانی ایجاد شده به بهانه افزایش قیمت ارز و تحریم ها پس از کاهش قیمت ارز توقفی نداشت و در برخی موارد نظیر لبنیات ، خودرو و تجهیزات نیز افزایش هم داشت .

امروز وضعیت گرانی به مرحله ای رسیده است که تقریبا فریاد مردم از فشار سنگین آن بلند است و دولت نیز بطور مستمر از افزایش نظارت بر بازار سخن می گوید در حالیکه گرانی برآیند و مولود متغیر های کلان اقتصاد و تولید است و دولت بیش از این که بر بازار نظارت کند باید بطور ریشه ای به مولفه های تولید توجه داشته باشد و زیر ساخت های اقتصاد را اصلاح کند تا گرانی ریشه ای کنترل شود . وقتی متغیر های تولید نظیر مواد اولیه ، حامل های انرژی ، نرخ ارز برای کالاهای ارز بر ، افزایش هزینه های مالی ، افزایش هزینه بیمه و مالیات ، عدم فعالیت بخش خصوصی ، افزایش ضریب نفوذ دولت بر اقتصاد ، کاهش بهره وری افزایش یافته و نهایتا منجر به افزایش هزینه تولید می شود طبیعی است که دولت با نظارت صرف بر بازار و فروشگاه های عرضه کالا نخواهد توانست گرانی را کنترل کند .

البته در بخش بازار هم هستند افراد فرصت طلبی که از تنگناهای اقتصادی کشور سوء استفاده کرده و قیمت مایحتاج مردم را افزایش می دهند اما ریشه گرانی آنها نیستند که دولت بخواهد تمام انرژی خود را روی کنترل فروشگاه ها بگذارد . وقتی با بسیاری از فروشندگان کالا در بازار صحبت می کنی بلافاصله فهرستی از متغیر های گران شده در کسب و کار را ردیف می کنند تا دلیل افزایش گرانی کالای خود را توجیه کنند که البته بسیاری از آنها درست است و بی ربط نیست. بنابراین مهار گرانی با حرف و برخورد های قضایی و بگیر و ببند های فیزیکی حل نمی شود بلکه دولت باید برای مقابله با گرانی ریشه ای برخورد کند و مبارزه با گرانی را از اصلاح زیر ساخت های تولید و متغیر های موثر بر تولید آغاز کند تا بتواند اثر آن را در بازار ببیند. در غیر این صورت اگر بازرسان وزات صمت و سایر دستگاه ها ده برابر کنونی هم بشود و شمار پرونده متخلفان در قوه قضائیه به ده ها برابر برسد پدیده گرانی حل نخواهد شد. امروز زمان حرف نیست بلکه مردم از دولت انتظار دارند به جای گفتار درمانی برای حل معضل گرانی ، تدبیر کند ، اراده و برنامه داشته باشد ، عمل کند و ریشه ای به حل مشکل بپردازد و مردم را از دست بلای خانمان سوز گرانی نجات دهد . اگر دولت نتواند مشکل گرانی را ریشه ای حل کند ، افزایش حقوق کم درآمدها هم راهگشا نخواهد بود . امیدواریم دولت به این مهم بیش از پیش توجه کند.

پاسخ دادن