گسترش سلاح‌ فضایی آمریکا تا ۲۰۲۳

اقتصادبرتر

پنتاگون قصد دارد تا سال ۲۰۲۳، پروژه جدیدی را برای گسترش سلاح‌های جدید فضایی به پایان برساند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۷ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر ، قرار است پنتاگون تا سال آینده، پژوهش جدیدی در مورد لیزرهای فضایی و شکل‌های جدیدی از دفاع موشکی با بودجه ۳۰۴ میلیون دلار را آغاز کند.

این سازمان سعی دارد در بخشی از برنامه آزمایش سلاح‌های فضایی، تا سال ۲۰۲۳ یک پروژه مربوط به پرتوهای ذره‌ای خنثی را به صورت آزمایشی به مدار بفرستد. پژوهشگران برای ابداع لیزرهای قوی‌تر و فناوری‌های نسل آینده دفاع موشکی، بودجه‌ای معادل ۳۰۴ میلیون دلار درخواست کرده‌اند.

پنتاگون با این هدف، دو پژوهش را آغاز کرده، نخست، یک بررسی با بودجه ۱۵ میلیون دلار برای کشف توانایی ماهواره‌های مجهز به لیزر در از کار انداختن موشک‌های دشمن هستند. مقامات پنتاگون انتظار دارند که این پروژه در عرض شش ماه به پایان برسد.

برنامه دیگر پنتاگون، اختصاص بودجه به پژوهشی در مورد پرتوهای ذره‌ای خنثی در فضا است. این پرتوها، شکل متفاوتی از انرژی مستقیم هستند که عملکرد موشک‌ها را با کمک ذرات زیراتمی که در نزدیکی نور شناور هستند، مختل می‌کنند.

این نخستین بار نیست که پنتاگون، چنین پروژه‌ای را آغاز می‌کند. آمریکا در سال ۱۹۸۹ نیز پروژه‌ای مربوط به پرتوهای ذره‌ای خنثی در فضا، آغاز کرد.

یک سخنگوی پنتاگون خاطر نشان کرد: هنوز راه زیادی برای تکمیل این پروژه در پیش داریم. هدف ما این است که سلاح‌های مورد نیاز را در اندازه‌های کوچک طراحی کنیم؛ به طوری که سه نوع از سلاح‌های کنونی، در قالب یک سلاح ارائه شوند.

پاسخ دادن