۱۰هزار تومان سال ۶۸ امروز چقدر ارزش دارد؟

۱۰هزار تومان سال ۶۸ امروز چقدر ارزش دارد؟

قدرت خرید ۱۰هزار تومان سال ۱۳۶۸ با یک میلیون و ۲۴۰هزار تومان در سال ۹۶ برابری می‌کند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ مرداد ۹۸

پاسخ دادن