3.3 C
Tehran
سه شنبه, اسفند ۲۸, ۱۳۹۷
زبان ساده

زبان ساده

در این دسته مفاهیم اقتصادی و سیاسی به زبان ساده در قالب خبر توضیح داده می شود