آتش سوزی در غرب تهران

دو غلیظ ناشی از آتش سوزی در جنوب غرب تهران از کیلومتر‌ها دور تر مشاهده می‌شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

گفته می‌شود این آتش سوزی مربوط شرکت بهنوش و برخی مربوط به شرکت شهر خودرو است. هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست و بیش از یک ساعت است که دود ناشی از آن در همچنان در هوا پخش می شود.

هنوز مسئولین آتش نشانی در این زمینه اظهار نظر رسمی نکرده اند. افزایش شمار آتش سوزی‌ها در هفته اخیر باعث شده مردم علت این آتش سوزی‌ها را عمدی بدانند.

پاسخ دادن