آزموده را دوباره آزمودن خطاست

شاید بزرگترین چالش بین ایران و غرب این سوء تفاهم بزرگ است . در توافق برجام ، پس از سالها  مذاکره ، دوطرف با این نیت که دادن امتیازاتی اساسی باعث تغییر رفتار طرف مقابل خواهد شد،  برجام را امضا کردند .

تهران- اقتصادبرتر- ۲۸ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر  اما پس از توافق برجام ،  بعد از زمان اندکی ، آن بی اعتمادی و بدبینی سر جای خود ماند .

توافق برجام ، اعتماد به نفس ایران را افزایش داد . و حاصل این توافق از نظر غرب ، گستاخ تر شدن ایران در پیگیری همان اهداف قبلی بود .

برجام هیچ وقت مورد وثوق همسایگان مخالف ایران و اسراییل قرار نگرفت . و این موضوع که ما بخواهیم دشمن دوستان آمریکا باشیم خیلی قابل تحمل نخواهد بود .

مایکل پریجنت، پژوهشگر ارشدِ مرکز تحلیل نظامی-سیاسی در موسسه هادسون ، در مصاحبه با بی بی سی میگوید: دوره بایدن با اوباما تفاوتهای زیادی دارد .

بایدن ، نه آن پایگاه و جایگاه مردمی و اقبال سیاسی اوباما را دارد  و نه آن انگیزه و اولویت بندی وی را در مقابل ایران . در حال حاضر مسائل بسیار مهمتری ، چون مسئله چین ، مسایل داخلی و خارجی برای بایدن وجود دارد و این بدبینی به راحتی قابل حل نخواهد بود .

حالا که نفسهای ایران به شماره افتاده ، چرا غرب حاضر شود . مجددا امتیازاتی به ایران دهد .

و در این طرف ماجرا چگونه ایران بر خلاف فرهنگ و ریشه های تاریخی خود ، بخواهد این ریسک را قبول کرده و دست از قدرت دفاعی موشکی خود بردارد . و در مقابل چه چیزی بدست آورد !!!!

این دیوار بی اعتمادی بسیار بلندتر و مستحکمتر شده ، ما در دوراهی تاریخی بزرگی قرار داریم . یا باید راه کوبا و ونزوئلا و کره شمالی را در پیش بگیریم ، یا دست از اولویتهای ایدولوژیک خود برداریم .

*محمدرضا هاشم پور

پاسخ دادن