آشنا رفت، ربیعی جایگزین شد

در پی انتشار فایل صوتی مصاحبه محرمانه محمد جواد ظریف، حسام الدین آشنا از ریاست مرکز مطالعات استراتژیک استعفا داد و علی ربیعی جایگزین وی شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مسئولیت مستقیم انتشار غیر مجاز فایل صوتی مصاحبه ظریف بعهده حسام الدین آشنا بود که مسولیت مرکز مطالعات استراتژیک و پروژه ثبت تاریخ دوران ریاست جمهوری حسن روحانی را بعهده داشته است.

رئیس جمهور پس از استعفای آشنا، طی حکمی علی ربیعی را جایگزین وی کرد.

پاسخ دادن