آمریکا در حال پوست انداختن است

آمریکا در حال پوست انداختن است

#اعتراضات_ضدنژادپرستی اخیر در آمریکا بیش از هر چیز نشان از ورود آمریکا به دوره‌ای از تغییرات اجتماعی داخلی قابل توجه است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ خرداد ۹۹

 با وجود رشد احزاب و گروه‌های بنیادگرا و راست که همزمان با قدرت گیری ترامپ بوده است، اما حال لایه‌های زیرین این کشور در حال پوست اندازی جدید هستند.

در واقع اعتراضات ضدنژادپرستی اخیر در آمریکا همزمان با ایجاد فاصله بیشتر در میان دو بخش از جامعه این کشور است:

بخشی که با گرایشات راست افراطی از زمان روی کارآمدن ترامپ تقویت شده و همچنان مهمترین پایگاه حمایتی او به شمار می‌رود و بخشی که در جهت مقابل، رشد راست افراطی را تهدید بزرگ علیه رؤیای آمریکایی خود می‌داند.

 این دو گروه از شهروندان آمریکایی فراتر از مرزهای سیاسی رایج میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها هستند و مرزهای اجتماعی جدیدی را تشکیل داده‌اند که به دلیل فاصله و تقابل زیاد علیه هم به شدت آمریکا را به سمت دو قطبی شدن می‌کشانند.

اگر شرایط فعلی آمریکا ناشی از تقابل راست افراطی و مخالفان آن‌ها در سطح جامعه آمریکایی ادامه داشته باشد، تردیدی نیست که آینده اجتماعی و سیاسی آمریکا بیش از آنکه در قالب مرزهای سیاسی جمهوری خواهی و یا دموکرات‌ها تعریف شود، در قالب مرز میان این دو گروه اجتماعی مخالف تعریف خواهد شد و در این صورت آمریکا وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود خواهد شد که البته چندان نیز این شرایط برای آینده آمریکا امیدوار کننده نیست.

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن