روز جمعه شورای نگهبان و وزارت کشور صلاحیت ۶ نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را احراز و آنان را به مردم معرفی کردند.

 

تهران- اقتصاد برتر- ۳ اردیبهشت ۹۶

 

نامزدهای ثبت نام کرده از سوم اردیبهشت ماه به مدت ۴ روز مهلت دارند در صورتی که اعتراضی به تصمیم شورای نگهبان دارند، اعتراض خود را کتبا اعلام کنند.

تا این مرحله که نامزدهای رد صلاحیت شده،  اعتراض خود را رسما به شورای نگهبان اعلام کنند مشکلی وجود ندارد، اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که پس از بررسی اعتراض از سوی شورای نگهبان، نامزدی همچنان بر نظرخود مبنی بر صلاحیت داشتن اصرار ورزد و نظر شورای نگهبان را نپذیرد.

نامزدی که پا به عرصه انتخابات می‌گذارد، اولین شرط احراز صلاحیت وی آن است که قانون جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته و از آن تبعیت کند. اعم از قوانینی که به قوه مجریه مربوط می‌شود و یا قوانینی که به قوه مقننه و نهادهای نظارتی مجری و ناظر انتخابات مربوط می‌شود .

عدم پذیرش تصمیم شورای نگهبان به معنی عدم پذیرش قوانین مصرح جمهوری اسلامی ایران است که این موضوع خود دلیلی است برعدم صلاحیت نامزدی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را نپذیرد، در این صورت این نامزد به خودی خود رد صلاحیت می‌شود؛ لذا شایسته است همه نامزدهایی که به هر دلیلی به تشخیص شورای نگهبان نتوانستند صلاحیت خود را احراز کنند به تصمیم شورای نگهبان احترام گذاشته و از هواداران خود بخواهند در مقابل تصمیم شورای نگهبان تمکین کنند و از نامزدهای احراز صلاحیت شده هر کدام را که به افکار آنان نزدیک‌تر است انتخاب کنند.

پاسخ دادن