آن ماه کجا رفت…

دستخط نوه آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) بر روی در اتاق کار آیت الله:

تهران- اقتصاد برتر- ۲۶ دی ۹۵

.

.

آن ماه کجا رفت….

پاسخ دادن