آیا ترامپ از پذیرش آرا سر باز میزند ؟

برای پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ به نتیجه انتخابات احترام می گذارد یا از پذیرش سرباز می زند ، توجه به واقعیاتی الزامیست .

به گزارش #اقتصادبرتر لازم است بدانید که ترامپ یک تاجر است، هرگاه میخواهند مجموع چند خصوصیت خوب ، کارآمد و منسجم را در یک فرد با یک تعریف کلی به قضاوت بگذارند،می گویند ( طرف کاسب یا فعال اقتصادی موفقیست ).

ترامپ در طول چند دهه کاسب موفقی بوده و این مزیت بسیار متفاوتی نسبت به یک سیاستمدار موفق است .

رفتار ، صحبتها و حرفهای غیر معمول ترامپ ، یادآور تصمیم عجیب و غیر منتظره او در ترور سردار سلیمانی است .پس از ترور‌ سردار سلیمانی ، دونالد ترامپ در سخنرانیهای پر حرارتی به اشکال مختلف ایران را تهدید کرد .

تهدیداتی که گاهی بسیار عجیب بود . ازجمله زدن مراکز فرهنگی ، ولی همگان شاهد بودیم که پس از انتقام ایران ، هیچ گونه عکس العملی از سوی ترامپ اتفاق نیافتاد .در واقع تمام صحبتهای ترامپ یک نوع بلوف و بازی روانی بود.

چند ماهی است که ترامپ به اشکال مختلف تهدید میکند که نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت .از یک کاسب موفق ، که بعد از ریاست جمهوری همچنان به حیات اقتصادی خود ‌و خانواده مقتصدش ادامه خواهد داد ، بعید است  رفتاری سر بزند که در قضاوت نهایی بخواهد او را آشوب طلب و احمق نشان دهد .

به نظر نگارنده ، این یک بازی پرحرارت در روزهای پایانی است  که هم احتمال تقلب را کاهش دهد و هم جسارت آمریکای اش را به رخ بکشد و هم جمهوریخواهان مردد را به پای صندوق بکشد و در عین حال از این ترس تزریق شده نیز در واپسین لحظات بهره ببرد .

بنظر نمی آید ترامپ کاسب ، وجه خود را خراب کند و در صورت شکست قطعا خواهد پذیرفت . درواقع این یک بازی استرس زاست برای افزایش سطح آدرنالین جامعه آمریکایی.

*محمدرضا هاشم پور. کارشناس مدیریت

پاسخ دادن