آیا هزاران نفر در هند با واکسن تقلبی واکسینه شدند؟|RT|توئیتر

هزاران نفر در هند ممکن است با واکسن تقلبی واکسینه شده باشند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۴ تیر ۱۴۰۰

 

پاسخ دادن