آینده دلار چه میشود ؟

قیمت دلار تحت خبرهای پیروزی بایدن نزولی شد و در حال حاضر بین ۲۴-۲۶ هزار تومان در نوسان است .

تهران- اقتصادبرتر- ۱۸ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، پیروزی بایدن را به هیچ عنوان با امضای قطعنامه و یا برجام نمی توان مقایسه کرد .

شرایط حال حاضر منطقه و اقتصاد جهان تغییرات زیادی داشته ، هیچ کدام از کشورهای منطقه ، از دوست و دشمن تمایلی به برداشته شدن تحریمهای ایران ندارند و بی شک در این وضعیت ، دولت ، دلارهایی را که با زجر و گدایی به دست میاورد، با قیمت پایین به بازار تزریق نمی کند.

در حال حاضر ما در وضعیت جنگ مطلق اقتصادی هستیم،تنها اتفاقی که برایمان افتاده وضعیت آتش بس است که با توجه به نظر سنجی های دو ماه گذشته ، از قبل به بازار تزریق شده وگرنه دلار مرز ۳۵ را هم رد میکرد.

حال باید ببینیم این وضعیت آتش بست به کجا خاتمه می یابد .مهمترین مسئله رفع تحریم هاست،که حداقل تا دولت بعدی در ایران قاعدتا فرجی نخواهد شد .

اگر تحولات منطقه و صلح اعراب و اسراییل را در نظر بگیریم . خواهیم فهمید که قصه پر غصه ما سر دراز دارد .صلح خاور میانه به معنی تداوم تحریم سپاه و عدم امضای FATF خواهد بود .

همسایگان نفتیمان هم هیچ تمایلی جهت تزریق نفت ایران به بازار کرونایی نفت ندارند لذا  فعلا انتظار گشایش اقتصادی تقریبا اتفاق نخواهد افتاد.

*محمدرضا هاشم پور. کارشناس مدیریت

پاسخ دادن