ابتکار یک خانواده هنگ کنگی برای مقابله با کرونا

یک خانواده هنگ کنگی در یک اقدام نمایشی برای مقابله با کرونا بطری غول پیکری را بریده و بر سرشان گذاشته اند تا مانع ورود ویروس کرونا به دهانشان شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲ آبان ۹۹

گرچه کسی این روش را از نظر علمی تائید نمی کند اما مردم معتقدند همین روش هم بهتر از بی ماسکی است. این خانواده هنگ کنگی در سالن‌های مترو قدم می‌زنند و توجه همگانی را به لزوم مقابله با کرونا جلب می‌کنند.

پاسخ دادن