ابر متهم ارزی پای میز محاکمه

محاکمه متخلف یا نظام؟
اقتصادبرتر

جلسه رسیدگی به اتهامات امیر اسدبیگی در پرونده هفت تپه امروز برگزار شد.بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از شبکه بانکی کشور ارز دولتی دریافت نموده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از امروز جلسه رسیدگی به اتهامات امیر اسدبیگی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

نامبرده بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از شبکه بانکی کشور ارز دولتی دریافت نموده است. و در بازار به نرخ آزاد فروخته است.

خبرها حاکی است که نام برخی از مسئولین نیز در این دادگاه مطرح شده است.

این در حالی است که این مبلغ از ارز دریافتی یک رکورد در شبکه بانکی کشور محسوب می شود.

پاسخ دادن