ابلاغیه روحانی به سازمان برنامه و بودجه

رییس جمهور قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور را ابلاغ کرد.


تهران- اقتصاد برتر- ۷ مرداد ۹۷

 در این ابلاغیه خطاب به سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۹۷ مجلس تصویب و درتاریخ ۹۰ مهر ماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا ابلاغ می شود.

پاسخ دادن