اتاق بازرگانی صاحب کرسی مناطق آزاد می‌شود

اتاق ایران
#اقتصادبرتر

از این پس با پیشنهاد مشاور رئیس جمهوری و شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نماینده این دبیرخانه در اتاق ایران مستقر می‌شود تا روابط بین فعالان اقتصادی و مدیران مناطق آزاد بدون واسطه و بدون اتلاف وقت انجام شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۳ اسفند ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، امروز در دیدار غلامرضا شافعی رئیس اتاق ایران و حمیدرضا مومنی دبیر شورایعالی مناطق آزاد تصمیماتی درباره تسریع در انجام فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در مناطق آزاد گرفته شد که مهم‌ترین آن ایجاد کرسی مناطق آزاد در اتاق بازرگانی ایران بود.

در جلسه امروز مومنی  پیشنهاد کرد برای تحقق اهداف مندرج در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به ویژه رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای و همچنین ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد، ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به اتاق بازرگانی صنایع معادن معرفی و کرسی لازم جهت تسریع در انجام امور محوله و اجرای سیاست های ابلاغ شده اختصاص یابد.

با توجه به موافقت و استقبال از پیشنهاد مشاور رئیس جمهوری، به زودی اتاق ایران صاحب کرسی مناطق آزاد خواهد شد که از این پس فعالان اقتصادی و بازرگانان برای انجام امور مربوطه در این مناطق می‌توانند بدون واسطه و اتلاف وقت به طور مستقیم با نماینده شورای عالی مناطق آزاد در اتاق بازرگانی ایران در ارتباط باشند.

پاسخ دادن