اتهامات مالی آقای جنتلمن!

اتهامات مالی آقای جنتلمن!

رسوایی جاستین ترودو و خانواده وی بر سر خیریه ای در کانادا به نام We جنجال برانگیز شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، مدتی قبل دولت کانادا اعلام کرد که برای حمایت ازدانشجویان متضررشده از ویروس کرونا جمعا مبلغ ۹۱۲میلیون دلار برای این منظور پرداخت خواهد کرد.

خبرنگاران با بررسی حساب های این موسسه خیریه فهمیدند که این موسسه علاوه بر این بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ مبلغ ۵.۵ میلیون دلار از نهادهای دولتی کمک دریافت کرده و با بررسی بیشتر فهمیدند این موسسه ارتباطات خاصی با خانواده ترودو دارد از جمله مادر نخست وزیر کانادا در پنج ساله گذشته برای سخنرانی در این خیریه مبلغ ۳۱۲ هزار دلار دریافت کرده. همسر و برادر جاستین ترودو هم برای سخنرانی در این موسسه مبالغی را دریافت کرده بودند. وزیر اقتصاد کابینه بیل مورنو هم روابط خانوادگی ای با این موسسه داشته و در این رسوایی دخیل بوده.

قرارداد جدید دولت با این خیریه متصل به خانواده ترودو نمونه آشکاری از تعارض منافع بود.

پس از این داستان، نمایندگان احزار مخالف از جاستین ترودو خواستند که توضیح دهد که چرا یک دولت باید با یک خیریه قرارداد ببندند و خانواده وی و وزیر اقتصاد آن از آن خیریه درآمد کسب کنند؟

جاستین ترودو روز جمعه در مجلس عوام در برابر کمیته مالی شهادت داد که او به دنبال بهره جویی مالی نبوده و از پنهان کردن روابط این خیریه با خانواده اش عذرخواهی کرد. قرارداد با این موسسه ملغی شد اما افکار عمومی نسبت به ترودو به شدت منفی شده و باید منتظر قدم بعدی رسانه ها و احزاب مخالف درباره این پرونده بود.

پاسخ دادن