اجرای ۴پروژه برای تولید واکسن کرونا با ویروس سرخک

برای تولید واکسن کرونا ۴ پروژه اصلی در کشور در حال اجراست که از وکتور سرخک استفاده می‌شود؛ یکی از این پروژه‌ها در انستیتوپاستور در حال اجراست.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۱ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایسنا، دکتر کیهان آزاد منش، استاد انستیتوپاستور و مدیر علمی یکی از شرکت‌های داروسازی در وبینار “بررسی وضعیت تولید واکسن کرونا در کشورها و ارائه توانمندی کشور ایران در تولید آن” که امروز در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، با بیان اینکه یک چهارم واکسن‌های کرونا بر اساس پلتفرم‌های ناقل ویروسی هستند، گفت: به لحاظ تاریخی این نوع واکسن‌ها دارای نسل‌های یک تا سه است.

وی نسل اول را واکسن‌های “این اکتیو”، نسل دوم را “کوکسید کونژوگه” و نسل سوم را DNA و RNA ها دانست و اظهار کرد: از این نسل بودن الزاما به دلیل بهتر بودن کارایی نیست، بلکه به دلیل فناوری است و در حال حاضر واکسن‌هایی در نسل اول داریم و تعداد کمی از واکسن‌های نوع سوم در اختیار داریم. در زمینه ناقل‌های ویروسی دو نوع کلی “تکثیر شونده” و “غیر تکثیر شونده” داریم،  نوع تکثیر شونده همان است که برای تولید واکسن از آن استفاده می‌شود، ضمن آنکه واکسن سرخک از این نوع است.

مدیر علمی این شرکت دارو سازی با تاکید بر اینکه ما از دو پلتفرم بهره بردیم، ادامه داد: یکی از این پلتفرم‌ها ویروس سرخک نوترکیب به عنوان ویروس تکثیر شونده است که ایمن بودن یکی از مزایای آن به شمار می‌رود، ضمن آنکه دانش فنی تولید سرخک را بیش از ۶۰ سال است که در کشور داریم. در حال حاضر در پروژه‌های واکسن کرونا ۴ پروژه اصلی در کشور در حال اجراست که از وکتور سرخک استفاده می‌شود که یکی از آنها در انستیتوپاستور است.  برای سارس-کووید-۲ پروتئین اسپایک و انواع واریته‌های آن را ساختیم. در حال حاضر ۳ پروژه “ارزیابی میزان آنتی بادی خنثی کننده AD۵ در جمعیت ایرانی”، “ارزیابی میزان آنتی بادی ضد سویه واکسن سرخک در جمعیت ایرانی” و “ساخت سودوویروس‌های S جهش یافته به منظور ارزیابی قدرت خنثی” را در دستور کار داریم.

پاسخ دادن