احساس شرمندگی کافی نیست، کاری کنید!

حناچی- شهردار
اقتصادبرتر

اینکه سه شنبه های بدون خودرو از طرف جناب شهردار مرتب تبلیغ میشه رسم خوبی است اما به شرطی که وقتی مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی دعوت می شوند و یا اینکه استفاده از دوچرخه به آنان پیشنهاد داده می شود… خوب است که ابتدا زیرساخت  هایش هم فراهم شده باشد.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۸ اسفند ۹۷

یا اینکه لااقل وقتی جناب شهردار به این موضوع که استفاده از وسایل نقلیه عمومی هم روش آسان تر، ارزان تر و پاک تری نسبت به خودروهای شخصی است، ایمان دارد ، باید تمام سعی و تلاش خود را نیز بکار گیرد تا آنها را فراهم کند ، نه اینکه تنها برای شوآف هنگام دوچرخه سواری عکس بگیرد و حتی وقتی جراحی داشته و امکان استفاده از دوچرخه را ندارد حتما به رسانه ها توضیح دهد و سپس باالاجبار سوار بر مترو باز عکس هایی را منتشر کنند که گرچه جناب شهردار به توصیه دکتر معالج نتوانست از دوچرخه در سه شنبه های معروف استفاده کند اما باز هم با مترو به خیابان بهشت می رود!

همه این مقدمه گفته شد تا به این جمله که از جناب شهردار شنیدیم اشاره و انتقاد کنیم : “حال شهرمان خوب نیست. تهران به ۳ هزار اتوبوس برای حمل و نقل شهری نیازمند است و من باید بگویم : شرمنده ام!”

جناب شهردار مگر نه اینکه شما بعنوان شهردار انتخاب شدید تا به درمان دردهای شهری که اذعان دارید حالش خوب نیست بپردازید؟ یا فردی همانند شما در خود این توانایی را می بیند که برای انجام مسئولیتی پا پیش می گذارد پس باید تمام سعی و تلاش خود را بکار گیرد و فکری کند و از محل این همه درآمدی که شهرداری دارد و عوارض ریز و درشتی که به انحاء مختلف به شهروندان تهرانی تحمیل می شود ، برای رفاه حالشان کاری کند…

البته این قصه تنها شامل شهردار محترم تهران نمی شود و بسیاری از مسئولینی که مسئولیت انجام وظایف کلان مملکت را بعهده می گیرند تنها از دریافت سمت و قدرتی که در نتیجه آن نصیبشان می شود خشنود می شوند و انگار فکر نمی کنند که با گرفتن این سمت ها مردم از آنان انتظاراتی دارند تا با  انجام کارهای مفید و تصمیمات مدیریتی سازنده، کشورشان ساخته شود نه اینکه همچنان بعد ازاین همه سال درگیر مسائل و مشکلات ریز و درشتی باشند که همه اش در نتیجه سوء مدیریت آقایان مسئول بوجود آمده است …

پس شرمندگی و عذرخواهی و گوش دادن به درد دل مردمی که از این همه مشکلات به ستوه آمده اند کافی نیست. یا کاری کنید یا اینکه مسئولیت را به کسانی واگذار کنید که ایده پرداز و مبتکر و عملگرا هستند تا این مردم سرانجام طعم رفاه و آسایش را هم بچشند.

*اکرم صدیقی- سردبیر سایت اقتصادبرتر

پاسخ دادن