اختلاف در اردوگاه جمهوریخواهان

رفتار سیاسی و تند ترامپ با مخالفان و حتی جمهوریخواهانی که از دستورات وی سرپیچی کنند، باعث بروز اختلاف در اردوگاه جمهوریخواهان شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۱ آبان ۹۹

 بسیاری از سران حزب جمهوریخواه آمریکا معتقدند که تا کنون از ترامپ حمایت می‌کرده اند باور دارند که ترامپ انتخابات را باخته و با پذیرش شکست نباید، دمکراسی آمریکایی را زیر سئوال ببرد و مسالمت آمیز باید قدرت را به نامزد پیروز دمکرات‌ها انتقال دهد. در دوران پسا انتخابات جمهوریخواهان به ۴ گروه عمده تقسیم شده اند، عده ای که تعداد آنها اندک است، مثل خود ترامپ معتقدند وی در انتخابات پیروز شده و باید تا آخر ایستاد تا ترامپ نوبت دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کند، سردسته این گروه افرادی مثل پمپئو وزیر خارجه هستند. گروه دوم معتقدند، تا زمانی که تمام آرا از ایالت‌ها به واشنگتن دی سی نیامده و فرآیند قانونی انتخابات از سوی مراجع مسئول انجام نشده است نباید پیش قضاوت کرد و باید منتظر ماند. این عده معتقدند پروسه قانونی انتخابات هنوز به اتمام نرسیده و ۱۴ دسامبر ( ۲۴ آذر ) روز نهایی انتخابات است و باید منتظر ماند. این عده معتقدند اعتراض حق ترامپ است و وی می‌تواند از این حقوق قانونی برخوردار باشد. میچ مک کانل رهبر اکثریت جمهوریخواهان در مجلس سنا از جمله این افراد است. رهبر اکثریت سنا گفت : اقدامات ترامپ غیرمعمول نیست و نباید نگران بود، بالاخره خواهیم فهمید که چه کسی در هر یک از این ایالت‌ها پیروز شده و رای الکترال برنده تعیین می‌شود. آن شخص هر که باشد در ۲۰ ژانویه ( ۳۰ دی ماه) سوگند یاد می‌کند. گروه سوم جمهوریخواهانی هستند که جزء منتقدین ترامپ هستند و تا کنون حاضر به حمایت از ترامپ و تبریک به وی نشده اند. جورج بوش پسر جزء این گروه از جمهوریخواهان است. گروه چهارم اکثریتی هستند که سکوت اختیار کرده اند و از ترامپ نه حمایت می‌کنند و نه وی را انکار می‌کنند. بلکه منتظر هستند ببینند در نهایت چه کسی به کاخ سفید راه پیدا می‌کند، آنوقت به فرد پیروز تبریک می‌گویند. در این گروه غالبا فرماندارانی هستند که عضو حزب جمهوریخواهد هستند اما در ایالت‌های آنان دمکرات‌ها اکثریت را دارند لذا نمی خواهند بخاطر ترامپ خودشان را با دمکرات‌های پر نفوذ ایالت اشان درگیر کنند. انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا نشان داد حتی در داخل احزاب آمریکا یکپارچگی و وحدتی که قبلا تصور می‌شد وجود ندارد و بسیاری از جمهوریخواهان یا دمکرات‌ها برغم اینکه در دو حزب مخالف عضو هستند اما رفتارشان در بسیاری از سیاست‌ها هماهنگ و یکسان است. ترامپ اکنون فهمیده که چه کسانی حاضرند در شرایط سخت و بحرانی پای وی بایستند.

پاسخ دادن