اختلاف مدیران و کارکنان بر سر تعطیلی

سپردن تشخیص حضور یا عدم حضور کارکنان به مدیران سازمان‌ها براساس بخشنامه تازه سازمان امور اداری و استخدامی، منجر به بروز تنش میان کارکنان و مدیران و بعضا برخورد سلیقه‌ای برخی مدیران شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ آذر ۹۹

رئیس جمهور گفت: این هفته به تمام وزرا دستور داده شد، از یک‌ سوم کارمندانی که در مناطق قرمز سر کار می‌آیند نیز در حدی که ضرورت دارد سر کار بیایند. مثلاً بشود یک ‌چهارم و …؛ این برای خلوت شدن حمل و نقل عمومی است که شنبه تصویب خواهیم کرد.

پیرو همین سخنان ریاست جمهوری، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، پنج شنبه در تلویزیون گفت: همه ادارات دولتی تعطیل هستند مگر آن دسته از کارکنانی که بنا به تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه، حضورشان در محل کار ضروری باشد. معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که «آن دسته از کارکنانی که حضورشان همچنان در محل کار ضروری است، بر چه مبنایی تعیین می‌شوند؟»، توضیح داد: متناسب با شغل افراد، و به تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه، این ضرورت شناسایی می‌شود. مثلاً در شهرداری، بخشی از شهرداری خدمات شهری را ارائه می‌دهد، بخشی از شهرداری صدور پروانه ساختمانی را انجام داده و بر ساخت و ساز نظارت می‌کند. بخش صدور پروانه و نظارت می‌تواند کلاً تعطیل شود ولی بخشی که خدمات شهری را ارائه می‌دهد و ارائه این خدمات به مردم همچنان ضروری است، امکان تعطیلی آن وجود ندارد. یا مثلاً شرکت گاز، حتماً بخش سوانح و فوریت‌ها همچنان فعال خواهد بود اما بخش‌های اداری تعطیل خواهد بود.

پاسخ دادن