اربعین متغیری برای تغییر قدرت ملی

اربعین متغیری برای تغییر قدرت ملی
اقتصادبرتر

احمد خادم المله- مدیر مسئول- صحنه جهانی ، کانون رویارویی قدرت کشورها و ملت ها است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۸ مهر ۹۸

سرنوشت کشورها تابع قدرت نرم و سخت آن ها است . قدرت دارای مولفه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی ، ایدئولوژیک ، اطلاعاتی، علمی و فناوری است.

هر کشوری بتواند با متغیر های قدرت بر فکر و ذهن مردم جهان تاثیر مثبت بگذارد ، کشوری قدرتمند است در غیر این صورت باید مطیع و تابع کشورهای قدرتمند تاثیر گذار بر مولفه های قدرت در جهان باشد. در صحنه جهانی کشوری قدرتمند است که بتواند توان تاثیر گذاری بیشتری را به صحنه بیاورد و بدون خشونت و به بهترین روش رقبا را تحت تاثیر قرار دهد . یکی از مهمترین مظاهر و نماد قدرت ملی ، منطقه ای و جهانی ، قدرت نرم است. قدرت نرم توانایی، اراده، استعداد و ظرفیت یک واحد سیاسی یا یک ملت است که به اتکای آن، دولت و ملت می توانند آرمان ها، اهداف و منافع ملی خویش را حفظ نموده و توسعه دهند. به همین دلیل غرب و در راس آن آمریکا تلاش می کند با توسعه فرهنگ ، اهداف و آرمان های فرهنگی خود ، سبک زندگی غربی را بر کشورهای جهان تحمیل کند تا از این طریق به یکی از اصلی ترین مولفه های قدرت در جهان امروز دست یابد . هدف کارکرد رسانه های غربی ، شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی که به زبان های مختلف برنامه تولید و پخش می کنند تماما در راستای توسعه قدرت نرم غرب است . در اندیشه سیاسی اسلام، منشأ قدرت از آن خداوند متعال است و همه قدرت های مادی و معنوی قائم به قدرت خداوند هستند، بر این اساس، کارکرد قدرت در اندیشه سیاسی اسلام را می توان تهذیب نفوس و تامین سعادت انسان و تامین قسط و عدل و ایجاد نظم و امنیت دانست ، دعوت به حق و قدرت بازدارندگی از عوامل اصلی قدرت در اندیشه سیاسی اسلام است .

آنچه در اربعین و کربلای معلی اتفاق افتاد نمادی بارز از قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران و تفکر شیعی است که حول محور حادثه کربلا و اربعین قادر است در نظمی کم نظیر میلیون ها انسان آزاده و جویای عدل و قسط را از سراسر جهان به کربلا بیاورد و یکصدا فریاد کند که قدرت مطلقه از آن خداوند است و قدرت های دیگر جهانی از دیدگاه تفکر شیعی قابل قبول نیست . اربعین و رویدادهایی که در کربلا رقم خورد در واقع نمایش صحنه هایی از قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل هجمه فرهنگی دشمن به آرمان های انقلاب اسلامی ایران است .

اربعین تئوری شیعی برای گسترش قسط و عدل الهی است . هیچ قدرت و تفکری مثل تفکر شیعی و نمادی مثل حسین ( ع ) قادر به ایجاد چنین تجمع انسانی در تاریخ نبوده است جز حج و اربعین ، به همین دلیل رسانه های استکباری از اتفاقی که در اربعین رقم خورد به وحشت افتاده و پوشش رسانه ای آن را بطور کامل سانسور کرده اند . باید اذعان کرد ، غربی ها رویداد اربعین را سانسور بکنند یا نکنند ، اربعین تاثیر کامل خود را بر افکار عمومی میلیون ها وجدان حق طلب جهانی گذاشته و خواهد گذاشت و همانند سیلی آثار هجمه فرهنگی دشمن را از کشورهای اسلامی خواهد زدود.

در واقع در این رویداد الهی تئوریسین اصلی امام حسین ( ع ) است که راه حق را در مقابل باطل عرضه کرده است و این حق جویان جهان هستند که با الهام از پیام امام حسین ( ع ) تحقق قسط و عدل الهی در جهان را پیگیری می کنند . کربلاو اربعین نمادی است برای رسیدن به حق در جهان که میلیون ها مسلمان جهان این نماد را به خوبی شناسایی کرده و آن را دنبال می کنند. اربعین به دانشگاهی برای مسلمانان جهان تبدیل شده است تا در آن درس حق طلبی و مبارزه با باطل را بیاموزند. به لطف پروردگار حادثه اربعین می رود تا مهندسی قدرت جهانی را بنفع مسلمانان جهان تغییر دهد.

پاسخ دادن