ارزبازی در چهار راه استانبول و سبزه میدان

در سال ۱۳۹۳ یادداشت «ارزبازی در چهار راه استانبول» منتشر و به نقش دلالان در بازار ارز اشاره شد که توسط بانک مرکزی پیگیری گردید.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، هم اکنون چرا دولت با بازار سفته بازی «فردایی» ارز در تهران مقابله نمی کند؟

رئیس بانک مرکزی جدیدا اعلام کرد که «۷۰ صادرکننده بدحساب کارتن خواب هستند»
کارتن خواب خواب است، آیا دولت هم خواب است؟ چرا اتاق بازرگانی که برای کارتن خوابها کارت بازرگانی صادر کرده جوابگو نیست؟ مجلس و دستگاه های امنیتی و قضایی چه اقداماتی انجام داده اند؟

عملکرد دولت و بانک مرکزی از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون نشان دهنده این است که نه تنها عزم و اراده ای برای کنترل بازار ارز وجود ندارد که «دولت و بانک مرکزی» موتور محرکه افزایش نرخ ارز شده اند.

رئیس بانک مرکزی در ابتدای فعالیت خود اعلام کرد همه چیز را به دست بازار می سپرد که البته دو سال است که مردم با گرانی و مالیات تورمی دارند تاوان به دست بازار سپردن یا در اصل هرج و مرج اقتصادی را می دهند.

*احسان سلطانی پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی

پاسخ دادن