ارزش جاری بازار بورس ۱.۲ برابر حجم نقدینگی

ارزش جاری بازار بورس ۱.۲ برابر حجم نقدینگی

در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ارزش بورس ۲۰ درصد و ارزش بورس+فرابورس ۶۰ درصد بیش از حجم نقدینگی شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۷ اردیبهشت ۹۹

 در ماههای پایانی سال ۱۳۹۲ و پس از شوک ارزی، ارزش جاری بورس به ۴۲۶۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۰.۸ حجم نقدینگی) رسید که پس از آن بورس سقوط کرد و ارزش جاری بازار آن برای یک سال به کمتر از ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال سقوط کرد. پس از آن به مدت ۴ سال ارزش جاری بازار بورس ثابت ماند که در نتیجه تورم ارزش حقیقی آن کمتر از نصف شد و به عبارتی ظرف این مدت تورم ارزش جاری بورس را به قبل از تشکیل حباب قیمتها در بازار سهام رساند.

رشد حبابی بورس اوراق بهادار تهران موجب شده تا نسبت ارزش بازار به حجم نقدینگی بیش از ۳ برابر میانگین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ شود.

 نظر به حجم محدود عرضه و میزان پایین و روند نزولی سرمایه گذاری در ده سال اخیر (دو تحریم پی در پی با فاصله کم)، اکثر بنگاه های صنعتی و اقتصادی بورسی به میزان قابل توجهی مستهلک و حتی از رده خارج شده اند و در نتیجه ارزش انها پایین آمده است.

ارزش جاری بازار بورس ۱.۲ برابر حجم نقدینگی

پاسخ دادن