ارزش خانه‌های خالی تهران برابر با کل بودجه عمومی ۹۸!

هزینه وام مسکن چقدر می‌شود؟
اقتصاد برتر

در حال حاضر نزدیک به ۲/۶ میلیون واحد مسکونی خالی با بیش از ۲۶۳ میلیون مترمربع مساحت در کشور وجود دارد که با احتساب قیمت هر مترمربع (آمار مرکز آمار ایران)، ارزش این واحدها در کل کشور به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۳ تیر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از نوداقتصادی،  در حال حاضر نزدیک به ۲/۶ میلیون واحد مسکونی خالی با بیش از ۲۶۳ میلیون مترمربع مساحت در کشور وجود دارد که با احتساب قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان ۹۷ (آمار مرکز آمار ایران)، ارزش این واحدها در کل کشور به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

 همچنین در بین استان‌های کشور، ارزش خانه‌های خالی استان تهران ۴۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی برابر کل بودجه عمومی کشور در سال ۹۸ است. پس از تهران، ارزش خانه‌های خالی استان اصفهان ۵۴ هزار میلیارد تومان، خراسان رضوی ۳۰ هزار میلیارد تومان، البرز ۲۷ هزار میلیارد تومان، آذربایجان شرقی ۲۶ هزار میلیارد تومان و استان فارس ۲۳ هزار میلیارد تومان است.

پاسخ دادن