ارزش زمانی پول به چه معناست؟

 یکی از راه‌های مقابله با کاهش ارزش زمانی پول، سرمایه‌گذاری آن در بازارهای مالی است. پویایی و جریان داشتن سرمایه آن را از رکود و کاهش ارزش حفظ می‌کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۶ آبان ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادبرتر، خیلی وقت است که دیگر نگهداری پول نقد چندان کار درستی نیست. همچنین اگر بخواهیم وسیله‌ای بخریم، دیگر آن را به فردا موکول نمی‌کنیم، چون شاید دیگر نتوانیم آن را بخریم! اما چرا؟ چه چیزی باعث این موضوع می‌شود؟ چرا کمتر کسی پول نقد نگهداری می‌کند؟

علت این موضوع تغییر ارزش پول در طول زمان است. پول در طول زمان ارزش‌های متفاوتی دارد. بسته به وضعیت اقتصادی هر کشور و کنش‌های سیاسی-اقتصادی، این ارزش می‌تواند کم یا زیاد شود.

در اغلب موارد ارزش پول در طول زمان کم می‌شود. این مسئله باعث کاهش قدرت خرید شما در طی زمان است. به همین خاطر است که نگهداری پول نقد توصیه نمی‌شود. با این کار شما بخشی از پول خود را از دست می‌دهید.

یکی از راه‌های مقابله با کاهش ارزش زمانی پول، سرمایه‌گذاری آن در بازارهای مالی است. پویایی و جریان داشتن سرمایه آن را از رکود و کاهش ارزش حفظ می‌کند.

فعالیت مستقیم در بازارها مطابق روحیه و وقت همگان نیست. با این حال سازوکارهایی مثل صندوق‌ها و سبدها می‌توانند محل مناسبی برای حفظ ارزش سرمایه باشند.

پاسخ دادن