ارسال اطلاعات ۸.۴ میلیون کارت خوان به سازمان مالیاتی

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت : اطلاعات ۸.۴ میلیون دستگاه کارتخوان برای تکمیل و صحت ‌سنجی به سازمان امور مالیاتی تحویل شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ تیر ۱۴۰۰

داوود محمد بیگی گفت عامل اصلی تعدد حساب‌ها و فراوانی کارتخوان‌های فروشگاهی بخاطر رایگان بودن خدمات بانکی است.

محمد بیگی افزود : یکی از روش‌های حل مشکل تعدد حساب‌های بانکی، استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. وی گفت : بیش از ۷.۵ میلیون پایانه فروش فعال در ایران به حساب اشخاص متصل بوده و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان‌ پذیر شده است. به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، مقدور نیست. این مقام مسئول افزود: بانک مرکزی تاکنون ارتباط بانکی حدود ۲.۵ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات ۸.۴ میلیون دستگاه دیگر را برای تکمیل و صحت ‌سنجی به سازمان امور مالیاتی داده است. به گفته محمد بیگی از ۲۰ دی گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت، ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

پاسخ دادن