استخدام خویشاوندی در شهرداری ممنوع!

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب طرح «مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران» هر نوع استخدام فامیلی مدیران و کارکنان شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شهرداری را ممنوع کردند.


تهران- اقتصاد برتر- ۱۰ مهر ۹۷
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب طرح «مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران» هر نوع استخدام فامیلی مدیران و کارکنان شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شهرداری را ممنوع کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه در نود و یکمین جلسه خود طرح مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران را که از سوی حجت نظری به این شورا ارائه شد بررسی و با افزودن الحاقات آن را تصویب کردند.

بر اساس این طرح انتصاب بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به سبب موقعیت شغلی آنان طی دوره مسئولیت در شهرداری و واحدهای تابعه ممنوع است.

با تصویب اعضای شورا، قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون های رسمی استخدامی مربوط می‌شود از شمول این بند مستثنی است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب این طرح تاکید کردند که انتصاب بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه که پیش از تصدی مسئولیت آن مدیر دارای رابطه استخدامی با شهرداری بودند باید به اطلاع شورای شهر تهران برسد.

همچنین این طرح منع دریافت هدیه از سوی مدیران و کارکنان شهرداری را در بر داشت.

بر این اساس مدیران و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه به هیچ عنوان مجاز به پذیرش هدیه از ارباب رجوع، شرکا و یا بستگان وی، که فرایند تصمیم‌گیری اداری در شهرداری دارد را ندارند.

بر این اساس اعضای شورای شهر با تصویب این طرح تأکید کردند که لیست اسامی کارکنان شهرداری تهران که دارای پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر تهران هستند به عنوان لیست ممنوعه در سامانه شهرسازی اعمال شود و شهرداری باید ظرف یک ماه آینده این لیست را تهیه کند.

همچنین کلیه وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری که به هر نحوی با شهرداری و واحدهای تابعه همکاری دارند نمی‌توانند هیچ گونه خدمات حقوقی و مهندسی به پرونده هایی که بر علیه شهرداری در دادگستری تشکیل می‌شود ارائه کنند.

همچنین شهرداری تهران ذیل سامانه شفافیت شهرداری اسامی اشخاص حقوقی دریافت کننده کمک، اسامی اعضای هیئت مدیره شرکتها و مدیرعامل شرکت ها و مبلغ دریافتی حقوق و مزایای آنان را باید به صورت عمومی منتشر کرده و به روز رسانی کند.

*ایرنا

پاسخ دادن