استیضاح وزرا، هدیه مجلس در هفته دولت!

حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری امضاء از سوی نمایندگان برای طرح استیضاح دو وزیر دولت دوازدهم خبر داد.

تهران – اقتصاد برتر – ۵ شهریور ۹۷

طرح استیضاح آخوندی به ۴۰ امضا رسید

حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری امضاء از سوی نمایندگان برای طرح استیضاح دو وزیر دولت دوازدهم خبر داد و گفت:

تاکنون طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سوی ۴۰ نماینده امضاء شده است و طرح استیضاح وزیر صنعت نیز از سوی نمایندگان در حال امضاء شدن است.

همچنین روز گذشته مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد وچندی پیش ربیعی وزیر کار استیضاح و از وزارتخانه های خود کنار گذاشته شدند.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن