اشتیاق سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های زیان‌ده

رشد بورس
اقتصادبرتر

سهام بسیاری از شرکت های زیان ده که با وجود زیان انباشته، ارزش دارایی هایشان به سبب تورم افزایش داشته، مورد اقبال بازار قرار گرفته است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۱ شهریور ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر سهام بسیاری از شرکت های زیان ده که با وجود زیان انباشته، ارزش دارایی هایشان به سبب تورم افزایش داشته، مورد اقبال بازار قرار گرفته است. این جذابیت عمدتا به دلیل تمایل سرمایه گذاران به حفظ ارزش سرمایه است و اکثر سهم ها با این نگرش، روند صعودی داشته اند.

در میان سبزی بازار در هفته های اخیر، سهم های گروه پتروشیمی و فلزات اساسی اقبالی ندارند. اهالی بازار در حالی سهم های با P بر E کمتر از ۵ را مورد بی مهری قرار داده اند که برای خرید سهم شرکت های زیان ده، صف می کشند.

لطفعلی بخشی اقتصاددان، در این خصوص بیان کرد: به نظر می رسد اقتصاد جهانی در آستانه رکود است و این چشم انداز رکودی، به معنای کاهش تقاضای کامودیتی ها است. کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، ریزش قیمت محصولات پتروشیمی و پالایشی و فلزی و سیمان و… را در پی خواهد داشت.

وی افزود: سرمایه گذاران داخلی بعضی سهم ها را بر اساس چشم انداز صادراتی آینده خریداری می کنند و با شرایط فعلی، چشم انداز صادراتی آینده چندان امیدوار کننده نیست.

بخشی اضافه کرد: از سوی دیگر، اقتصاد داخلی با تورم بیش از ۴۰ درصد مواجه بوده و اثر این تورم بر ارزش دارایی هایی همچون زمین و ساختمان و تجهیزات و…، با اهمیت بوده است. بنابراین سهام بسیاری از شرکت های زیان ده که با وجود زیان انباشته، ارزش دارایی هایشان به سبب تورم افزایش داشته، مورد اقبال بازار قرار گرفته است. این جذابیت عمدتا به دلیل تمایل سرمایه گذاران به حفظ ارزش سرمایه است و اکثر سهم ها با این نگرش، روند صعودی داشته اند.

وی در خاتمه تاکید کرد: قسمت زیادی از رشد بازار سرمایه به دلیل افت ارزش پول ملی صورت گرفته است. با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملی،بازار سرمایه ما رشد زیادی نکرده و فقط به علت افزایش ارزش (ریالی) دارایی های شرکت ها، قیمت سهم ها نیز افزایش یافته است.

پاسخ دادن