اصطلاح “مس محتوی” به زبان ساده

در آمارهای تولید، همزمان از اصطلاح “مس محتوی” و کاتد استفاده می شود؛ تفاوت این دو در چیست؟

تهران – اقتصاد برتر – ۱۲ اردیبهشت ۹۷

در آمارهای تولید، همزمان از اصطلاح “مس محتوی” و کاتد استفاده می شود؛ تفاوت این دو در چیست؟

با ذوب کنسانتره که عیاری بین ٢٠ تا ٣٠ درصد دارد، آند حاصل می شود که شبیه یک “تی شرت” ۴٠٠ کیلویی است و خلوصی حدود ٩٨ درصد دارد. آند را در حوضچه های اسید پالایشگاه به وسیله الکترولیز به کاتد با خلوص ٩٨/٩٩٨ درصد تبدیل می کنند. البته کانس را می توان از طریق لیچینگ یعنی حل کردن در اسید و سپس بازیابی مس یا از روش بیولیچینگ یعنی استفاده از باکتری نیز به کاتد تبدیل کرد.

در فرآیند ذوب برای بهره وری بیشتر کوره ها از قراضه مس هم استفاده می کنند.

بنابراین کاتدی که حاصل می شود لزوما از مسی که در کانس یا خاک معدن وجود دارد تشکیل نشده است.

مس محتوی چیست؟

در واقع، “مس محتوی” همان مسی است که در کنسانتره یا ماده معدنی وجود دارد، نه مسی که در پالایشگاه به دست می آید و همانطور که از اسمش پیداست، محتوای مسی است که از خاک یا کانس (کنسانتره) حاصل می شود.

به تعبیری مس محتوا یک مفهوم تولیدی است برای اینکه بدانیم چقدر عنصر مس از خاک استخراج کرده ایم.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن