اعطای وام به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

اقتصادبرتر

چهار بانک ملی ایران، صادرات، رسالت و مهر ایران به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی وام می‌دهند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بانک اول، سقف مبلغ وام‌هایی که به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بانک‌های ملی ایران و صادرات داده می‌شود، در مقطع کاردانی ۵ میلیون تومان، در مقطع کارشناسی ۱۰ میلیون تومان، مقطع کارشناسی ارشد ۱۵ میلیون تومان و در مقطع دکتری ۴۰ میلیون تومان است.

همچنین سقف وام‌هایی که به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بانک‌های رسالت و مهر ایران داده می‌شود در مقطع کاردانی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، کارشناسی هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان،  کارشناسی ارشد ۱۰ میلیون تومان و و در مقطع دکترا تا سقف ۲۰ میلیون تومان است.

دانشجویان برای ثبت درخواست وام خود باید به سامانه ساجد به آدرس sajed.iau.ir مراجعه کنند.

پاسخ دادن