اعلام وصول استیضاح‌ وزیران مرتبط با گرانی در هفته‌ جاری

نماینده مردم قزوین در مجلس گفت : پیش‌بینی می‌شود در هفته جاری، مجلس استیضاح‌ها را اعلام وصول کرده و در دستور کار قرار دهد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

لطفا الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: اگر استیضاح‌ها اعلام وصول نشود، به عملکرد هیات رئیسه ایراد وارد است و حتما تذکرات جدی به هیات رئیسه خواهیم داد.

وی افزود: بعضی دوستان فکر می‌کنند اگر استیضاح‌ها را اعلام وصول نکنند کمک به دولت است اما دولت اعتقادی به این ندارد، اگر داشت که از مجلس دفاع می‌کرد. مجلس قوی باید به وظایف خود عمل کند. یکی از عرصه‌های قوی بودن مجلس، ورود دیوان محاسبات به این حوزه‌ها است، بعد دیگر سوال و تذکر و استیضاح است. اینها ظرفیت‌هایی است که مجلس دارد و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کند تا وزرا و کابینه و دولت قدرتمندتر عمل کنند.

سیاهکلی گفت : انجام وظایف مجلس، تضعیف دولت نیست. اگر مجلس به وظیفه‌ قانونی خود عمل نکند مردم می‌گویند اینها باهم ساخت و پاخت کرده‌اند. باید اثبات کرد اینگونه نیست هم مجلس و هم دولت قوای مستقل از هم هستند و باید وظایفشان را انجام دهند. وزرایی که مرتبط با گرانی هستند و کار آنها به معیشت مردم برمی‌گردد باید به مجلس توضیح دهند که چرا این اتفاق افتاده است و این حجم گرانی به مردم تحمیل می‌شود. مجلس اینها را در دستور کار دارد.

پاسخ دادن