افت قیمت خودرو‌های خارجی در بازار تهران

قیمت خودرو‌های خارجی وارداتی به ایران از جمله بنز به‌دلیل عدم دسترسی مالکان به قطعات مورد نیاز بشدت افت کرده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ فروردین ۱۴۰۱

قیمت خودرو بنز کلاس E E۲۰۰ یک کلید مدل ۲۰۱۸ از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مرداد ماه امروز به ۷ میلیارد تومان رسیده است.

بررسی قیمت‌ها در بازار خودروهای آلمانی در تهران حاکی از ریزش گسترده قیمت خودروهای بنز در ماه‌های اخیر است.

ریزش گسترده قیمت خودروهای بنز به گونه ای است که قیمت خودرو بنز کلاس E E۲۰۰ یک کلید مدل ۲۰۱۸ از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مرداد ماه امروز به ۷ میلیارد تومان رسیده است و بنز کلاس E E۲۰۰ یک کلید مدل ۲۰۱۷ نیز ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در مرداد ماه امروز به ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

سایر خودرو‌های خارجی تولید اروپا نیز وضعیت مشابهی در بازار خودرو تهران دارند.

پاسخ دادن