افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت

وزیر کار با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت است گفت: سعی داریم فقر مطلق را کاهش دهیم و از بین ببریم.

تهران – اقتصاد برتر -۱ شهریور ۹۶

علی ربیعی، وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه وزارت کار نمی تواند شغل ایجاد کند و شغل را باید جاهایی ایجاد کنند که بخش سرمایه گذاری را در دست دارند گفت: اشتغالزایی تنها به وزارت کار ارتباط ندارد .سیاست اشتغال و تولید هم بسته هستند،بازرگانی و تولید و اشتغال به هم وابسته اند.

ربیعی با بیان اینکه مسئول تولید جای دیگر است و به سیاست های کلان مالی کشور بستگی دارد اظهار داشت: سال ۹۳ من پدیده رشد بدون اشتغال را مطرح کردم، همچنین بیان کردیم که یک درصد رشد، ۱۰۰ هزار شغل تولید می کند.

وزیر کار ادامه داد: درصورتی رشد با کیفیت باشد شغل ایجاد می شود. اما رشد در سال های اولیه خود، با کیفیت پایین است و رشد در دراز مدت کیفیت بالاتر دارد. ما رکود طولانی و مزمنی داشتیم و رشد در نفت و گاز برای ما رکود داشت.

ربیعی گفت: فعلاً اتفاقات بزرگی در کشور صورت گرفته است و نسبت به دهه ۶۰ و ۸۰ پنجره امنیتی بزرگی برای کشور باز شده است. در دهه کنونی قشر تحصیل کرده افزایش یافته است و ما برای ایجاد حدود ۶۰۰ هزار شغل در سال برنامه ریزی کرده ایم.دو نوع رشد داریم.یکی رشد منجر به ایجاد اشتغال از نظر کمی می شود. البته یک نظریه اشتغال فراگیر را مطرح کردیم و کارشناسان معتبری از برزیل و سنگاپور آوردیم تا بر رسته های پر کشش اشتغال سرمایه گذاری کنیم و وضعیت استان ها را از نظر پوشاک و باغداری و تجارت بررسی و ابلاغ کردیم و تمرکز ما در برنامه ششم روی کاهش بیکاری است بااینکه عرضه نیروی کار بر کار پیشی گرفته است.

ربیعی با بیان اینکه بانک مرکزی و دولت به ایجاد اشتغال متقاعد شده اند و در زمینه گردشگری معتقدند وام نباید به ایجاد هتل داده شود بلکه باید به جاذبه گردشگری تعلق گیرد ادامه داد: سیاست جبرانی و سیاست صدقه ای رفاه نداریم و آخرین مرحله کار در حوزه اشتغال، توانمند سازی است. یعنی در صورت توانمند کردن نیروی کار، ایجاد اشتغال هم محقق می شود. طبیعت تعاون ایرانی یعنی همکاری های جوامع که در حال حاضر نیز بحث روستا تعاون را دنبال می کنیم.در جایی که بخش خصوصی نتوانسته ۲۵درصد رشد کند نمی توان انتظار داشت تعاونی هم به ۲۵ درصد رشد برسد.

ربیعی ادامه داد: اکنون ما حدود ۱۲۰ هزار تعاونی داریم و قصد داریم از ۷۵۷ هزار تعداد آنها را به یک میلیون و ۱۲۷ هزار برسانیم و امیدواریم بتوانیم با افزایش تعاونی ها، آنها را به طبیعت خود باز گردانیم.

وی گفت: در دوران وزارت بنده برای رفاه کارگران و افزایش درآمد آنها سیاستی اتخاذ شد که رئیس جمهور نیز آن را پذیرفت؛ سیاست این بود که قدرت خرید کارگران را در یک بازه زمانی را بالا ببریم. زمانی که بنده وزیر شدم یک بازنشسته ۴۸۰ حقوق می گرفت الان به یک میلیون رسیده است البته که این هم رقم پایینی است اما افزایش پلکانی حقوق داشته ایم و قدرت خرید را نیز بالا برده ایم.

وی ادامه داد: ۶۷ درصد حقوق بازنشسته ها از تورم پایین تر افتاده است و قدرت خرید آنها نیز کم شده است، اقتصاد ما در حال حاضر کشش ندارد اما این استراتژی را داریم که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را افزایش دهیم.

ربیعی با بیان اینکه بخشی از سیاست رفاهی تامین اجتماعی است افزود: ما از اول باید تامین اجتماعی را بزرگ می کردیم. ما با گونه های مختلف فقر روبرو هستیم؛ فقر درآمدی یک از فقرهای اجتماعی است. بیمه سلامت مقابله به فقر بیمه ای بود. توانمند سازی معتاد مبارزه با فقر سلامتی است. ساماندهی کودکان کار نیز در راستای مبارزه با فقر انجام می شود. راه بی بدیل ما نظام چند لایه اجتماعی است. صندوق ها دارند به بحران آینده کشور تبدیل می شوند. صندوق ها در حقیقت از چندجا آسیب خوردند، چون صندوق ها زیر نظر دولت بود و سیاست های حمایتی و سیاست های بیمه ای با هم در آمیخت و مشکلات بیشتر شد.

ربیعی گفت: یکی از برنامه هایم این است که ۶ میلیون شاغل داریم که بیمه بازنشستگی ندارند و امیدواریم بخش بیمه فراگیر را در بخش بازنشستگی دنبال کنیم. برنامه ما درباره صندوق ها این است که باید اصلاحات صندوق ها را پارامتریک کنیم. دولت باید چند برنامه در طی ۲۰ سال داشته باشد که بتوانیم بدهی ها را تامین کنیم. در ۲۰ سال گذشته دولت ها سرمایه را به شرکت های برشکسته داده اند. باید از بنگاه داری خارج شویم که این یکی از کارهای من در این دوره است.

ربیعی با تأکید بر اینکه یکشنبه آینده بحث اصلاح ساختار صندوق ها در دستور کار دولت است گفت: بیکاری، فقر و بحران صندوق ها در این وزارتخانه است. افزایش حقوق بازنشستگان نیز در دستور کار است و سعی داریم فقر مطلق را کاهش دهیم و از بین ببریم. اصلاح ساختار صندوق ها بدون همکاری و همبستگی امکان ندارد.

*تسنیم

پاسخ دادن