افزایش حقوق و عیدی سال آینده کارکنان دولت اعلام شد

جزئیات ابلاغ افزایش حقوق کارمندان، هیئت علمی و قضات در سال ۹۹

میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت به صورت علی الحساب در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ که روز گذشته ابلاغ شد، آمده است:‌ تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش حقوق را به طور على‌الحساب ۱۰ در‌صد لحاظ نمایند.

رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال به طور على‌الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پاسخ دادن