افزایش دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب افتاد

دستمزد کارگران
اقتصاد برتر

 میزان افزایش دستمزد کارگران از نرخ تورم و میزان افزایش قیمت ارز بطور بی سابقه ای عقب افتاده است. 

تهران- اقتصادبرتر- ۰۱ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، از سال ۹۷ تا ۹۹، حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند از یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید که حکایت از افزایش ۹۱ درصدی دارد.

در این مدت نرخ ارز از حدود چهار هزار و ۲۰۵ تومان در فروردین ۹۷ به بیش از ۲۶ هزار تومان در آذر سال جاری رسید که افزایشی ۵۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در این مدت نیز نرخ تورم با جهشی ۴۷۲ درصدی از ۸.۱ در فروردین ۹۷ به ۴۶.۴ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسید. این مسئله نشان از عقب افتادگی بی سابقه نرخ افزایش دستمزد از میزان افزایش تورم و قیمت ارز است.

 

پاسخ دادن