افزایش سرمایه سنگین صنعت پارس

شرکت سرمایه گذاری حاضر در بازار پایه از برنامه افزایش سرمایه سنگین ۲۹۰۰ درصدی از محل آورده نقدی خبر داد.

تهران- اقتصادبرتر- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  بورس پرس، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس از برنامه افزایش سرمایه سنگین ۲۹۰۰ درصدی از محل آورده نقدی خبر داد.

براین اساس، “معیار” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۵ به ۱۵۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه در صورت موافقت سازمان بورس از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال خواهد شد تا قادر به سرمایه گذاری در بازار سهام و افزایش منافع سهامداران شود.

پاسخ دادن