افزایش قیمت دلار و یورو در بازار عمده فروشی

یورو دلار
اقتصادبرتر
متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو در بازار آزاد، بازار متشکل و سامانه سنا افزایش یافت. رشد متوسط هفتگی قیمت دلار بازار آزاد در حدود ۳٫۶ درصد بود با این وجود حجم عرضه هفتگی دلار متشکل کاهش یافت.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۱ تیر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از اقتصاد نیوز، قیمت متوسط هفتگی دلار متشکل در هفته اخیر افزایش یافت. متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل از ۲۳ هزار و ۳۲۵ تومان در هفته گذشته به ۲۴ هزار و ۲۰۱ تومان در هفته اخیر رسید و وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد. نرخ متوسط هفتگی یورو متشکل نیز رشد کرد و از ۲۸ هزار و ۱۷۹ تومان در هفته گذشته به ۲۸ هزار و ۶۴۳ تومان در هفته اخیر رسید.

  • کاهش عرضه دلار متشکل

با وجود افزایش متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل، حجم عرضه آن در بازار متشکل افت کرد و از ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار در هفته گذشته به ۳۳ میلیون و ۶۹۸ هزار در هفته اخیر رسید. بر خلاف دلار حجم عرضه یورو متشکل افزایش یافت و از ۴ میلیون و ۶۷۱ هزار در هفته گذشته به ۴ میلیون و ۹۴۹ هزار در هفته اخیر رسید.

  • افزایش قیمت دلار در سامانه سنا و بازار آزاد

متوسط هفتگی قیمت دلار در بازار آزاد ۳٫۶ درصد نسبت به هفته گذشته رشد کرد و از ۲۴ هزار و ۳ تومان در هفته گذشته به ۲۴ هزار و ۸۶۳ تومان در هفته اخیر رسید. متوسط هفتگی قیمت دلار در سامانه سنا نیز از ۲۳ هزار و ۵۵۴ تومان در هفته گذشته به ۲۴ هزار و ۵۷۴ تومان در هفته اخیر افزایش یافت و به کانال ۲۴ هزار تومان وارد شد.

  • افزایش قیمت یورو در سامانه سنا و بازار آزاد

متوسط هفتگی قیمت یورو در بازار آزاد از ۲۹ هزار و ۴ تومان در هفته گذشته به ۲۹ هزار و ۵۶۱ تومان در هفته اخیر افزایش یافت. قیمت متوسط هفتگی یورو سنا نیز از ۲۸ هزار و ۵۰۵ تومان در هفته گذشته به ۲۹ هزار و ۱۲۲ تومان در هفته اخیر افزایش یافت و به کانال ۲۹ هزار تومان وارد شد.

پاسخ دادن