افزایش ۱۴۹ تومانی دلار در صرافی بانکی

bty

قیمت دلار آمریکا (اسکناس) روز چهارشنبه ٢۴ شهریور ١۴٠٠ در صرافی‌های بانکی به ٢۶ هزار و ٧۶١ تومان رسید.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

دلار آمریکا (اسکناس) روز چهارشنبه در صرافی‌ها ٢۶ هزار و ٢٣١ تومان خریداری شد. قیمت دلار نسبت به روز سه شنبه ۱۴۹ تومان افزایش داشت.

روز چهارشنبه قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۶ هزار و ۲۳۱ تومان و ۲۶ هزار و ۷۶۱ تومان اعلام شد که قیمت خرید و فروش آن نسبت به روز گذشته به ترتیب ۱۴۶ و ۱۴۹ تومان افزایش داشته است.

همچنین، قیمت خرید یورو ۳۱ هزار و ۶ تومان و قیمت فروش آن ۳۱ هزار و ۶۳۳ تومان اعلام شد که قیمت خرید و فروش آن به ترتیب ۱۷۵و ۱۷۹تومان نسبت به دیروز افزایش یافت.

این در حالی است که روز چهارشنبه در اولین نرخ اعلامی از سوی صرافی ملی قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۶ هزار و ۲۸۰ تومان و ۲۶ هزار و ۸۱۱ تومان اعلام شد. قیمت خرید یورو ۳۱ هزار و ۵۶ تومان و قیمت فروش آن ۳۱ هزار و ۶۸۳ تومان اعلام شد.که در اعلام‌های بعدی قیمت دلار و یورو اندکی کاهش یافت.

روز چهارشنبه در بازار متشکل ارز، هر دلار با قیمت ۲۶ هزار و ۳۶۴ تومان و هر یورو با قیمت ۳۱ هزار و ۳۶۹ تومان معامله شد. اما قیمت هر دلار در بازار آزاد کاهش یافت و در حدود قیمتی ۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان معامله شد. روز چهارشنبه قیمت خرید هر یورو در صرافی‌ها ٣١ هزار و ۶ تومان و قیمت فروش آن ٣١ هزار و ۶٣٣ تومان است.

پاسخ دادن