افزایش ۴ درصدی تورم

نمودار: دلایل شدیدترین رکود تورمی اقتصاد ایران

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۴ درصد افزایش یافته است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲ مهر ۹۹

بگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای شهریور١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۴درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه شهریور١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢۶درصد رسیده است که این رقم نسبت به ماه قبل ۲/۰درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور١٣٩٩ به ۴/۳۴درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴/۳۴درصد بیشتر از شهریور١٣٩٨ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای شهریور١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۴درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۵/۵ درصدی به ۵/۳۱ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۳/ ۳درصدی به ۹/۳۵درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵/۳۴درصد است که نسبت به ماه قبل ۹/۳درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱/۳۴درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۵/۴درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری۶/۳درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۰درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵/۳درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳/۰درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ۱/۲۶درصد و ۴/۲۵درصد است که برای خانوارهای شهری ۲/۰درصد افزایش داشته و برای خانوارهای روستایی بدون تغییر بوده است.

پاسخ دادن